Zakaj Teden vitkega inoviranja in razvoja in zakaj ekipna udeležba?

Najbolj učinkovite spremembe se ne zgodijo naključno - zgradijo se načrtno! 


Svet se vse bolj pospešeno spreminja, dodaten pospešek nam prinašajo GenAI orodja. Poleg običajnih poslovnih izzivov in ambicij, so tu še stari/novi vojni spopadi, negotovost makro ekonomij, re-globalizacija, nadaljna digitalizacija, okoljske grožnje, večna menjava generacij idr. Vse to pospešeno spreminjajo naš način življenja in seveda tudi poslovanja. Spreminjajo se vsi poslovni sistemi in vsak del teh sistemov.

Ključno vlogo pri tem imamo ljudje in šele potem tehnologije. Za obvladovanje sprememb okoli nas potrebujemo nova uporabna znanja, voljo in energijo. Le to nas lahko pripelje do uspešnih izvedb potrebnih sprememb v poslovanju ter do novih izdelkov oz. storitev.  

Danes potrebujemo biti vitki in sistematični tudi pri inoviranju in razvoju, ne le v proizvodnji in prodaji, ki sta običajno najbolj merjeni poslovni funkciji.

 

Izgledati dobro nikakor ni več dovolj. Potrebujemo biti resnično boljši.


SISTEMATIČNOST inoviranja in razvoja ni več konkurenčna prednost – je samoumevnost, nujnost. Mnoge organizacije že preoblikujete svoje procese, da bi postali bolj vitki, agilni in spodbujali inovacije od znotraj in zunaj. Na vse bolj konkurenčnem trgu vas v to silijo tako konkurenti, kot novi izzivalci. Na srečo je še vedno velika vrzel v zmogljivosti sistematičnega inoviranja na vseh ravneh inoviranja. Na vsakomur od nas je, da čim prej zapolnimo to vrzel med dejanskim in možnim. Postanemo boljši.

Kot inovatorji, razvojniki, upravljalci in pospeševalci inoviranja ste in smo odgovorni za ustvarjanje nove vrednosti in rasti. Lahko gre le za uvajanja postopnih izboljšav za obstoječe izdelke in storitve aii pa uvedbe novih poslovnih modelov in izgradnje disruptivnih projektov.
 

Tradicionalni zadnji teden januarja je "boost" teden vsakega leta, posvečen dvigu kompetenc vitkega in agilnega inoviranja in razvoja. Dal vam bo vpoglede in spodbude v KAJ, ZAKAJ in KAKO učinkovito organizirati, upravljati in izvajati drobne in/ali velike izboljšave.
 

Letošnja novost sta med drugim dva ločena konferenčna dneva. Ker je en osredotočen na IZDELKE in drugi na STORITVE, boste lažje našli pogovore z ljudmi, ki imajo podobne interese kot vi sami.

Poleg dveh konferenčnih dni, bomo izvedli tudi ta trenutek tri najbolj aktualne delavnice: Praktikum, Avtonomno GenAI inoviranje, Zavzetost inovacijskih timov.


Ker inoviranje in razvoj ne moreta in ne smeta biti domena posameznika, priporočamo, da si TEDEN uporabnih vsebin in bogatih izkušenj razdelite s svojo širšo ekipo:

V veliko slovenskih družbah imate vzpostavljeno mrežo ambasadorjev oz. podpornikov nekega "hišnega" sistema inoviranja. V veliko družbah imate "komisije za ideje" in imate projektno pisarno. Prav tako imate bolj ali manj formalne razvojne ekipe. Imate tudi raznovrstne talente. 

Tem in drugim podjetnim sodelavcem lahko ponudite, da se udeležijo večih dogodkov po lastnem izboru. Udeležbe je lahko pohvala in zahvala za nazaj ter "up-skill" spodbuda za naprej. 

Prihodnost zahteva dobro usposobljene in motivirane time, ki si vzamejo čas za "brušenje sekire". Neznanje je precej dražje od izobraževanja in usposabljanja. 

!!! Udeležba na inovacijskih delavnicah in/ali konferenci je zelo primerna nagrada za posebej uspešne sodelavce in time v letu 2023.

 

Za skupinske udeležbe iz iste organizacije tudi letos priznamo do kar 20% velike ekipne popuste.


Za spodbudo si poglejte kratek video posnetek na temo pristopa k inoviranju v večjih družbah - Gary Hamel: "Are you serious about Innovation?"


Dobrodošli.

Ekipa CorpoHub

 

MBI - Mojstrstvo vitkega inoviranja 

Kar je MBA (Mastery of Business Administration) za redno poslovanje, to je MBI (Mastery of Business Innovation) za inoviranje.

THE INNOVATOR’S HANDBOOK 2022

Brezplačen izvod "najboljšega in najnovejšega znanja na področju korporativnega inoviranja".

MEGA Early bird

Prijave po najnižji, MEGA EARLY BIRD ceni, ki znaša 240 EUR na udeležbo, so odprte do 6. decembra.
Po tem datumu objavimo višje EARLY BIRD cene, ki bodo veljale do vključno 8. januarja 2024.

STRATEGI, UPRAVLJALCI IN IZVAJALCI
VSEH VRST INOVACIJSKIH in RAZVOJNIH PROCESOV: 

- upravljalci inoviranja, CINO-ti
- vodje poslovnega razvoja in strategij, digitalizacije,
- strokovnjaki za raziskave in razvoj izdelkov,
- predstavniki korporativnega investiranja,
- vodje razvoja kadrov in organizacijskih sprememb,
- podjetniki in inovatorji ...

 

Razdelite si konferenci in delavnice, katerih se boste udeležili.
Vsak se ne potrebuje udeležit čisto vseh dni, lahko pa se.
Pridete lahko tudi na samo en dogodek.

ZAKAJ PRIPOROČAMO EKIPNO UDELEŽBO? ZATO, KER SO INOVIRANJE, RAZVOJ IN ŠE MARSIKAJ DRUGEGA EKIPNI ŠPORT.

Organizirajte si udeležbo na različnih dnevih, izkoristite timski popust in na široko zajemite nova znanja in praktične izkušnje. Po zaključku dogodkov si vzemite čas za skupno refleksijo z ekipo ter oblikujte akcijski načrt za prvi kvartal, prvo polovico leta in celo leto 2024. Za prijavo ekipe lahko uporabite uradno prijavnico ali pa nam pošljete e-pošto z imeni udeležencev za posamezne dni. Veselimo se vaše udeležbe.

 

Z EKIPNO UDELEŽBO PRIDOBITE VSE DO 20 % EKIPNEGA POPUSTA!

O CorpoHub-u

Večino svojega časa namenimo za izvajanje prilagojenih internih delavnic za notranje ekipe organizacij. Specializirani smo za izboljšanje vodenja in upravljanja, treniranje ekip za bolj agilno delo, povečanje učinkovitosti in sodelovanje ter upravljanje procesov vitkega in agilnega inoviranja. Poleg tega organiziramo večje konference, kot so Agile Slovenia, Agilionar in Lean Slovenia (Teden vitkega inoviranja) ter javne delavnice.

O InnoLumnih

InnoLumni je skupnost praktikov inoviranja v velikih organizacijah. Na rednih tematsko obarvanih srečanjih si delimo najboljše prakse, izkušnje in znanje ter zgodbe o neuspehih in uspehih pri upravljanju inoviranja. Srečanja so brezplačna, približno enkrat mesečno.

 

 

CorpoHubov novičnik

Vsak drugi teden prejmite sveže vsebine, nasvete in informacije s področja vitkega in agilnega dela in vodenja ter vitkega inoviranja. Bodite tekoče obveščeni o prihajajočih meetupih, delavnicah in konfrerncah.
Prijavite se ne CorpoHub Novičnik.
 

Ideje in vpašanja?

Pišite nam na hello@corpohub.com

Copyright © 2022 CorpoHub

50 EUR nižje MEGA EARLY BIRD cene le do 6. decembra.

+ Do 20 % ekipnega popusta. 

Dobrodošli.