PRAKTIKUM podjetnosti in inoviranja - simulacije

Izkustvena delavnica

Ponedeljek, 29. 1. 2024, 9.00 - 16.00

Tri konkretne in zelo poučne simulacije, po katerih udeleženci spremenite poglede na vitko kreiranje novih izdelkov in storitev.

'Vitko' pomeni minimaliziranje nepotrebnih korakov in opuščanje vsega, kar nam ne prinaša vrednosti.


Simulacije so zelo učinkovit in koristen način za pridobivanje novih znanj in izkušenj. Napake, ki jih naredimo med poslovnimi simulacijami, niso usodne in nam pomagajo razumeti, kaj v resničnem svetu ne smemo početi. Podobno kot pri varni vožnji avtomobila - za volanom, na cesti, z inštruktorjem - se tudi pri simulacijah naučimo, kako ravnati v realnih situacijah.

Ključne simulacije vitkega inoviranja bomo izvedli v naslednjem vrstnem redu:

 • Design Thinking - izboljšanje uporabniške izkušnje s konkretnim testiranjem idejnih prototipov.
 • Playing Lean - postopna izgradnja zmagovalnega produkta za konkretne potrebe strank v zelo konkurenčnem okolju.
 • Retrospektiva - pospeševanje ekipnega učenja ob primerno hitrem iteriranju procesov dela = dvig zmogljivosti in odpornosti ekipe.


Vsako simulacijo začnemo s kratko predstavitvijo teme in zaključimo s pregledom lekcij, prejetih tekom simulacije. Praktikum vitkih načinov dela bo potekal v skupini 12+- udeležencev. Izvajamo ga izključno v živo.

Zelo uporabno - že več kot 20 ponovitev te delavnice.

 

Program delavnice (29. januar 2024)

8.45: Sprejem udeležencev 
9.00 - 10.00: Umestitev simulacij Praktikuma v logiko vitkega inoviranja

Sprememba miselnosti in nadgradnja inovacijskih spretnosti.
Sistematičnost/zmogljivost inoviranja in inovacijska kultura. 
Kreativna inteligenca/samozavest.

10.00 - 10.10: Odmor

10.10 - 12.00: Simulacija Design Thinking pristopa

Z Design Thinking pristopom lahko bistveno izboljšamo način, na katerega ekipa začne nov projekt/idejo ali izboljša obstoječe storitve in rešitve, tako notranje kot zunanje. Design Thinking v praksi pomeni # ambicijo po izboljšavi, # osredotočanje na uporabnika, # kreiranje številnih alternativ in # preverjanje rešitev s prototipi neposredno pri uporabnikih. Rezultat Design Thinking pristopa so izdelki in storitve z večjo vrednostjo za uporabnike in samo podjetje. Mantra Design Thinking pristopa je “Narediti, ne le o tem razmišljati, govoriti in pisati!”. Tako je zasnovana tudi sama simulacija.

Design Thinking ni oblikovanje izgleda, niti ni (zgolj) razmišljanje. Je resno delo.

Cilji simulacije: 
 • Razumeti vlogo in pomen Design Thinkinga v praksi.
 • Izkusiti Design Thinking pristop v konkretni osebni poslovni situaciji.
 • Prepoznati moč divergentnega in konvergentnega razmišljanja, vključujoče in odprte miselnosti.
 • Izdelati refleksijo uporabe Design Thinking pristopa za sebe in lasten tim.


12.00 - 12.50: Odmor za kosilo
12.50 - 14.40: Simulacija postopne izgradnje zmagovalnega produkta - Playing Lean

V le dobri uri igranja poslovne igre Playing Lean z veliko a-ha trenutki in zasuki, se boste naučili učinkovitega pristopa k postopnemu razvoju novega produkta na konkretnem in zelo konkurenčnem trgu. Playing Lean je Monopoliju podobna družabna igra, v kateri ste igralci prisiljeni sprejemati zahtevne odločitve, ne da bi ob tem tvegali svoje življenjske prihranke ali prihodnost delovnih mest. Lekcije iz simulacije vam bodo prihranile veliko nepotrebnih napak oziroma časa, denarja in stresa v realnem življenju.

Igra je zasnovana tekmovalno (med ekipami) in hkrati sodelovalno (znotraj ekipe). V približno 20 poslovnih ciklih bo zmagala le ena od štirih ekip. Simulaciji bo sledil pogovor o izvedenih taktikah, doživetih napakah, sreči in pomenu učenja. Vsak udeleženec bo izkušnje zagotovo lahko prenesel na svojo realno delovno situacijo.

Kaj boste pridobili s to simulacijo?
 • Izkusili boste dinamiko hitrega osvajanja segmentov strank v zelo negotovi konkurenčni situaciji in ob močno omejenih virih.
 • Izkušnje vas bodo zelo verjetno napeljale na spremembe načina razvoja vaših novih izdelkov, storitev in internih procesov.
 • Spoznali boste izjemen pomen zgodnjega eksperimetiranja.
   


 

14.40 - 15.00: Odmor

15.00 - 16.00: Retrospektive

Ključna metrika v inovacijskih/podjetniških procesih je hitrost odkrivanja in dostavljanja vrednosti za deležnike. Če ocenjujemo, da je hitrost premajhna, potrebujemo spremembe v načinu dela, ki nas bodo pospešile.

Najbolj uporabne in učinkovite so različne tehnike retrospektiv, ki jih timi izvajajo s primernimi frekvencami. Na delavnici bomo podrobneje pokomentirali tri bolj uporabne tehnike Start-Stop-Continue, Weekly Lessons Learned Report in Pohvalnice. Izbrano simulacijo bomo izvedli v manjših timih na temo vpeljevanja vitkih praks v delo lastnih timov.

S simulacijo bomo razkrili naslednje dimenzije dobrega timskega dela:
 • pomen zaupanja znotraj ekipe - psihološka varnost,
 • sprejemanje odločitev za boljše delovanje time brez nadzora zunanjih menedžerjev - samoorganiziranje,
 • nedokončnost/iterativnost najboljših rešitev.


 

16.00: Zaključek delavnice.


Na ta posebni Praktikum vitkih praks ste vabljeni:
 • celotni timi ali vsaj vodje razvoja ali prenove izdelkov, storitev ali (internih) procesov, da spoznate in izkusite vitke prakse,
 • skrbniki inovacijskih procesov v večjih organizacijah, da boste bolje razumeli, usmerjali in preverjali delo na področju inoviranja,
 • vodje udejanjanja trajnostnih strategij in digitalizacije, da boste lažje in hitreje prišli od besed k dejanjem,
 • interni podjetniki in inovatorji, da pridobite na hitrosti učinkov svojega dela,
 • člani projektne pisarne, da spoznate pristope k projektom v VUCA svetu,
 • mentorji in coachi, ki se trudite pomagat ekipam doseči večjo učinkovitost in zadovoljstvo pri delu ...

Po delavnici boste med drugim dobili posebno delovno gradivo z navedbami virov za samostojen dodaten študij, fotografije vsebin, ki jo bomo ustvarili na sami delavnici, in (nenazadnje) odlično priložnost za druženje s podjetnimi kolegi.
 

Kreator in izvajalec delavnice:

Lojze Bertoncelj,
Svetovalec, facilitator in podjetniški mentor inovacijskih in razvojnih ekip. Pospeševalec vitkega in agilnega korporativnega inoviranja. Praktik vizualnega razmišljanja, fokusiran na dejansko izboljšanje delovanja vsakega posameznega tima. Kreator rešitev Business Model Canvas Plus, Value Proposition Canvas Plus, Process Hack idr. 
Nekdanji korporativni inovator/entrepreneur z izkušnjami  pri razvoju novih procesov, storitev, izdelkov in poslovnih modelov v različnih panogah (industrija, finance, izobraževanje, založništvo, trgovina na drobno).
Certificirani Scrum Master in pooblaščeni facilitator metode LEGO® Serious Play®.
Ustanovitelj družbe InTeam - Postati boljši.

 

Termini in lokacije izvedbe:

Ponedeljek, 29. januar 2024, 9.00 - 16.00.
Delavnica bo potekala na lokaciji GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.
Za vaše večje ekipe lahko delavnico izvedeno na lokaciji vašega podjetja.

 

Kotizacija in prijava:

Cena udeležbe na delavnici je 290 EUR + DDV. 

EKIPNI POPUST: Za vsako dodatno udeležbo iz vaše organizacije na kateri koli delavnici ali konferenci nudimo dodatna 2 % popust za vse udeležbe iz vaše organizacije. Skupni popust lahko znaša od 4 % do največ 20 %.

Primer: Udeležba na delavnici Praktikum in na eni konferenci (skupaj dve udeležbi) zagotavlja 4 % popusta za vsako udeležbo.
Drug primer: Če se dva (2) udeleženca prijavita na delavnico Praktikum, eden (1) na delavnico Avtonomno inoviranje, eden (1) na delavnico Dvig zavzetosti inovacijskih timov in eden (1) na eno konferenco, to pomeni skupaj pet udeležb (2+1+1+1 = 5), kar pomeni 5*2 = 10 % popusta za vsako udeležbo.

NASVET:

 • Za najboljšo izkušnjo priporočamo ekipno udeležbo, pri čemer si udeleženci med seboj razdelite dogodke tedna. Cene so enake za vse dni.
 • Po zaključku vseh dogodkov priporočamo organizacijo internega srečanja, na katerem si izmenjate pridobljena nova znanja, izkušnje, kontakte in priložnosti.
 • V primeru ekipne prijave na deset dogodkov vam nudimo najvišji možni popust v višini 20 % za vsako posamezno udeležbo. To pomeni, da je cena na osebo za posamezen dogodek samo 232 EUR + DDV.
 • V primeru večje ekipne prijave, lahko podatke o posameznih udeležencih in izbranih dogodkih pošljete tudi neposredno na mail: lojze.bertoncelj@inteam.si.

 


Zadnji dan za prijavo/odjavo je četrtek, 25. januar 2024, do konca dneva. 

....

ZAKAJ se dogodkov udeležiti s širšo ekipo?

MBI - Mojstrstvo vitkega inoviranja 

Kar je MBA (Mastery of Business Administration) za redno poslovanje, to je MBI (Mastery of Business Innovation) za inoviranje.

THE INNOVATOR’S HANDBOOK 2022

Brezplačen izvod "najboljšega in najnovejšega znanja na področju korporativnega inoviranja".

Mega Early bird

Prijave po najnižji MEGA EARLY BIRD ceni bomo ponudili novembra 2024.
Če danes oddate pred-prijavo, vas o tem pravočasno obvestimo.
 

 

STRATEGI, UPRAVLJALCI IN IZVAJALCI
VSEH VRST INOVACIJSKIH in RAZVOJNIH PROCESOV: 

- upravljalci inoviranja, CINO-ti
- produktni in programski vodje
- vodje poslovnega razvoja in strategij, 
- izvajalci raziskav in razvoja trgov in produktov,
- predstavniki korporativnega investiranja,
- vodje razvoja kadrov in organizacijskih sprememb,
- podjetniki in inovatorji ...

 

Razdelite si konferenci in delavnice, katerih se boste udeležili.
Dobrodošli na le enem ali vseh dogodkih.

ZAKAJ PRIPOROČAMO EKIPNO UDELEŽBO? ZATO, KER SO INOVIRANJE, RAZVOJ IN ŠE MARSIKAJ DRUGEGA EKIPNO DELO, ENAKO KOT ŠPORT.

Organizirajte si udeležbo na različnih dnevih, izkoristite ekipni popust in na široko zajemite nova znanja in praktične izkušnje. Po zaključku dogodkov si vzemite čas za skupno refleksijo z ekipo ter oblikujte akcijski načrt za prvi kvartal, prvo polovico leta in celo leto 2024. Za prijavo ekipe lahko uporabite uradno prijavnico ali pa nam pošljete e-pošto z imeni udeležencev za posamezne dni. Veselimo se vaše udeležbe.

 

Z EKIPNO UDELEŽBO PRIDOBITE VSE DO 20 % EKIPNEGA POPUSTA!

InTeam - Postati boljši

Svetovalne, facilitacijske, mentorske in coaching storitve za posameznike in time, ki želijo učinkovito izboljšati in inovirati nove produkte, storitve in procese.

#CorporateInnnovation #InovationCulture #Intrapreneurship #DesignThinking #LeanStartup #VisualThinking

O InnoLumnih

InnoLumni je skupnost praktikov inoviranja v velikih organizacijah. Na tematsko obarvanih srečanjih si delimo aktualne prakse in izkušnje ter zgodbe o neuspehih in uspehih pri upravljanju inoviranja. Srečanja so brezplačna.

 

 

Ideje in vpašanja?

Pišite nam na lojze.bertoncelj@inteam.si

Copyright © 2022 CorpoHub