Mojstrstvo vitkega poslovnega inoviranja

Intenzivni podjetniški program. Avgust / November

Intenzivni podjetniški program za dvig kompetenc sistematičnega inoviranja poslovnih modelov in procesov v zrelih organizacijah.

Poletna izvedba od 17. do 31. avgusta - že 10-ta generacija.
Doslej preko 60 udeležencev iz cca. 40 podjetij.


Najbolj učinkovite spremembe ali inovacije se ne zgodijo naključno - zgradijo se načrtno!

V sistematičnem 26-urnem programu boste spoznali sodobna orodja, metode in strategije, ki jih današnji vitki in agilni posamezniki in timi uporabljajo za spreminjanje prihodnosti (re-inoviranje poslovnih modelov, izvajanje trajnostnih in digitalnih preobrazb, dvig DV/zaposlenega ...). 

Zakaj so danes ta znanja in izkušnje tako zelo pomembna? Zaradi razmer v poslovnem svetu, ki postajajo iz meseca v mesec bolj negotove in zahtevajo velike spremembe v produktih, storitvah in procesih, ki jih izvajamo. Le to lahko delamo po navdihu ali pa bolj sitematično in učinkovito.

Ključno vlogo za prihodnost vsake družbe imajo dobro informirani, usposobljeni in motivirani posamezniki in timi in šele potem tehnologije. Nova znanja in izkušnje iz tega programa so lahko dobra podlaga za vaš karierni napredek.
 

Vabljeni, da se programa Mojstrstvo vitkega in agilnega poslovnega inoviranja udeležite:

 • podjetniki in inovatorji, vodje procesov inoviranja, CINO-ti
 • vodje in strokovnjaki za raziskave in razvoj izdelkov,
 • vodje poslovnega razvoja in strategij, digitalizacije,
 • vodje razvoja kadrov in organizacijskih sprememb,
 • predstavniki korporativnega investiranja.    

Zaradi intenzivnosti in praktičnosti, program MBI izvajamo v skupini 4-8 udeležencev.
S ciljem večjega končnega izplena za posamezno podjetje, priporočamo udeležbo 2 udeležencev iz istega podjetja.


Dobrodošli v programu Mojstrstvo vitkega in agilnega poslovnega inoviranja.

Program izvajamo od leta 2017 in ga sproti dograjujemo. Izvajamo ga v živo, fizično in/ali online. Izvajamo ga v razpisnih terminih in interno v podjetjih. Alternativno ime programa je Chief Innovation Officer (CINO). V programu praktično obdelamo vse ključne vidike spodnjega sistematičnega modela poslovnega inoviranja.


 

VSEBINA: 

Pred začetkom: Pregled spletnih virov (članki, video) na temo vitkega in agilnega poslovnega inoviranja ter oblikovanje osebnih zanimanj, potreb in pričakovanj glede mojstrskega programa vitkega inoviranja.

Dan 1: Strateški pogledi na sistematično inoviranje

Modul 1: 
Inovacijska strategija + kultura
VUCA svet. Megatrendi in priložnosti post COVID-19 obdobje. Strateške vrzeli in inovacijska strategija. Redno in izredno, tehnološko in poslovno, notranje in zunanje inoviranje. Ustvarjanje ali preoblikovanje inovacijske kulture. Model internega ocenjevanja stanja inovacijske kulture v družbi.
 
Modul 2:
Vodenje + inovativnost
Pomen voditeljstva in vodij. Ustvarjanje psihološko varnega okolja. Sožitje izvajalskih in inovacijskih/podjetniških/raziskovalnih vlog v širšem ekosistemu podjetja. Prepoznavanje in odpravljanje internih ovir za sistematično inoviranje. Primeri pristopov k inoviranju v večjih družbah.

Modul 3:
Kreativna samozavest + 10x ideje
Kreativna samozavest/inteligenca. Vloge v procesih ideacije. Poti do malih in velikih idej. Zahtevnejše oblike moderiranega zajemanja idej: Hackathon, Dan inovacij, Process Hack, Retrospektiva ... Pomen (drugačnega) okolja za večjo kreativnost.

Podrobnejša delavnica Ideje - Kreativnost je nova produktivnost. 

Dan 2: Dan za prakso - PRAKTIKUM

Uvod v dan prakse:
Sprememba miselnosti in nadgradnja inovacijskih spretnosti za dvig sistematičnosti/zmogljivosti inoviranja.

Modul 4:
Design Thinking / Sprint
Kaj je/ni Design Thinking? Praktična simulacija Design Thinking procesa. Prenos izkušenj iz simulacije v realno poslovno okolje udeležencev. Primeri Design Sprint testiranj velikih negotovih poslovnih priložnosti.

Modul 5:
Playing Lean / Lean Startup
Simulacija vitkega podjetništva z namizno igro Playing Lean - iterativen razvoj negotovega izdelka ob hkratnem tekmovanju za dosego prevlade na trgu (podobno namizni igri Monopoli). Prenos izkušenj iz igre v realno poslovno okolje udeležencev.
 
Modul 6: 
Agilnost / Agile
Model Cynefin. Agilni manifesto, agilna miselnost, vrednote, načela ter prakse in orodja. Pregled orodij in procesov kanban in scrum. Učinkoviti, samo-organizirani inovacijski timi. Merjenje delovne hitrosti. Pomen in oblike retrospektiv. Simulacija retrospektive Start-Stop-Continue.

Praktikum kot samostojna delavnica. 


Premislek / Domača naloga: Zapis/izris strateških izzivov lastne organizacije oz. tima za prebojna inoviranja/spremembe (verzija 1).

 
Dan 3: Upravljanje inovacijskih procesov v praksi

Modul 7:
Customer Development
Startup miselnost, principi in praksa. Koncepti oz. orodja Business Model Canvas Plus, Value Proposition Canvas Plus, Jobs To Be Done. Ključne predpostavke, prototipi, testiranja in pivotiranja. Tehnike rasti. Raznolikost/komplementarnost in kompletnost tima. Primeri iz prakse in kaj vse gre lahko narobe.

Podrobnejša delavnica Kreiranje učinkovitih poslovnih modelov.  
Modul 8:
Upravljanje portfelja inovacij
Razvrščanje poslovnih priložnosti v polju tveganost/velikost. Metrike za merjenje (podjetniškega) napredka. Lestvica Investment Readiness Level za prebojne inovacije. Postopnost financiranja. Vloga “odborov za rast” (Growth/Venture Board). Kako izgleda resnično moderna firma?
 
Modul 9:
Vzpostavitev konkretnega inovacijskega motorja.
Proaktiven dvig inovacijske kulture. Inovacijska strategija, faze zajemanja, inkubacije, pospeševanja in integracije novih poslovnih modelov. Sistematičnost vpeljave izboljšav: informiranje, usposabljanje, delovanje. Pridobivanje moralne in materialne podpore ključnih deležnikov. Organigraf inovacijskega motorja.


Premislek / Domača naloga: Zapis 10-kratnih ambicij inoviranja v svoji organizaciji oz. timu (npr. 2* hitreje obdelati 5* več idej/priložnosti) ter priprava pitcha za odločevalce.


Dan 4: Od besed k dejanjem

Modul 10:
Pitchanje idej 
Testni pitchi lastnih/timskih/organizacijskih ambicij ter povratna mnenja udeležencev. Iz teorije pitcanja: Kaj, komu in zakaj pitchamo? Struktura in lastnosti dobrih predstavitev/zgodb. Nasveti, triki in orodja za povečanje učinkovitosti nastopanja / predstavljanja. Virtualni pitchi. 

Modul 11:
Bliskovito odločanje
Ambicije zahtevajo ukrepanje. Pomen dobro strukturirane in fokusirane debate - simulacija bliskovitega in učinkovitega odločanja, kaj je potrebno/vredno najprej storiti. Prenos izkušenj iz simulacije v lastna okolja. 

Modul 12:
Lean Coffee / zaključna debata
Zajem in obravnava vprašanj udeležencev (aktualni problemi in izzivi, dodatna pojasnila) - pogovor med udeleženci in zunanji strokovni pogled. Podpora skupnosti InnoLumni.


Bonus: Individualna pomoč, svetovanje

Individualno svetovanje pri zasnovi in izvedbi konkretnih inovacijskih aktivnosti podjetja oz. pomoč za rešitev konkretnega problema ali izziva inoviranja. Do 2 uri v prve pol leta po zaključku programa.

 

METODOLOGIJA DELA:
 • kombinacija predavanj, primerov iz prakse (zunanji gosti) ter konkretnega individualnega in timskega dela
 • demonstracija/izkušnja cca. 20 konkretnih vitko-agilnih orodij in metod, ki jih lahko takoj uporabite pri svojem rednem, projektnem ali inovacijskem delu
 • bogata .ppt gradiva, primeri dobre literature, priporočila video vsebin za poglobljene raziskave
 • dokumentacija vseh vsebin, ki jih udeleženci soustvarite na sami delavnici
 • mreženje in izmenjava mnenj in izkušenj med udeleženci posamezne generacije
 • izmenjava znanj in izkušenj znotraj InnoLumni skupnosti

Vsak udeleženc po uspešnem zaključku programa prejme uradni CorpoHub certifikat Mojster vitkega in agilnega poslovnega inoviranja.

Povzetek:
 • Program obsega 24+2 ur intenzivnega praktičnega poslovno-podjetniškega usposabljanja na področju sistematičnega korak-po-korak inoviranja.
 • Izveden je v 4 dnevih: priprava - 2 dneva - individualno delo - 1 dan - individualno delo - 1 dan - follow up.
 • Individualno delo udeležencev med posameznimi dnevi usposabljanja so namenjeni osebnemu in timskemu premisleku ter izvedbi priporočenih "domačih nalog"; del programa je priprava konkretnega načrta prihodnjih aktivnosti v podjetju.
 • Program vključuje tudi konkretno dodatno 1:1 pomoč oz. svetovanje pri zasnovi in izvedbi konkretnih aktivnosti podjetja v trajanju do 2 uri v prve pol leta po zaključku programa.
 • Udeleženci prejmete dostop do brezplačnih InnoLumni dogodkov.
 • Vsak udeleženec prejme tudi eno izmed poslovnih knjig s področja korporativnega inoviranja po lastnem izboru: The Innovator's Handbook 2022, The Corporate Startup, Innovation Accounting, The Startup Way ali Lead and Disrupt.
 • Program MBI izvajamo za malo skupino od 4 do 8 udeležencev. 
 • Za delavniške materiale in pogostitve med odmori ter kosilo poskrbi izvajalec. 

 

Termini izvedb

Program izvajamo v razpisnih terminih ter individualno v podjetjih. 

Razpisni termini: 
17., 19., 24. in 31. avgust, vsakič med 9.00 - 16.00, @ Kult316, Prušnikova ulica 74, Ljubljana - Šentvid
16., 18., 23. in 30. november, vsakič med 9.00 - 16.00, @Ljubljana


Kotizacija in prijava

Cena programa za posameznega udeleženca:
Izvedba v živo - 2.490 EUR + DDV.
Popust za zgodno prijavo (vsaj 2 tedna pred začetkom - 400 EUR)
Popust za prijavo več udeležencev iz istega podjetja (2 ali več oseb - 10%)
 

 

Izvajalci programa:

Ekipa CorpoHub smo podjetniki in inovatorji, ki se s področjem vitkega in agilnega inoviranja profesionalno ukvarjamo skupaj že preko 30 let. Smo svetovalci in moderatorji teh procesov v številnih velikih slovenskih in nekaj tujih družbah. Mentorirali že preko 500 podjetniških/startup zgodb. Smo večkratni nosilci številnih mednarodnih usposabljanj in certifikatov s teh področij.


Lojze Bertoncelj. Svetovalec, facilitator in mentor vitkega inoviranja in agilnega dela. Evangelist konceptov Lean Innovation, Lean Startup, Design Thinking / Sprint. Certificiran ScrumMaster® in LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator. Podjetnik in inovator z izkušnjami iz korporacij. 

Matej Golob. Podjetnik in svetovalec z inženirskim in korporativnim ozadjem, MBA. Predavatelj z 9+ let izkušenj na področju vitkega inoviranja in agilnosti, več kot 500 izvedenih delavnic, coach in mentor, certificiran ScrumMaster®.

Voranc Kutnik. Agilni entuziast, ki se je po 10 letih dela na IT področju leta 2011 odločil, da bo deloval kot agilni coach in trener. Eden pionirjev agilne metodologije v Sloveniji, ustanovitelj Agile Slovenia konference, certificiran ScrumMaster®, Scrum@Scale Practitioner, Scrum Professional in Product Owner®.

Enej Gradišek. Mentor in trener, ki uživa v iskanju pravih rešitev za prave stranke. Navdušenec in praktik Design Sprint in Design Thinking pristopov. Pospeševalec poslovnih modelov, strategij, procesov in transformacij. Certificiran ScrumMaster® in Design Sprint facilitator.

Urša Svetelj. Certificirana trenerka, NLP praktik, ScrumMaster®, facilitatorka s 7+ let izkušnjami z izvajanjem delavnic in izobraževanj. Živi in diha za kreiranje organizacijskih sprememb in soustvarjanje prihodnosti (agilne) kulture dela. Verjame v sodelovanje, učinkovitost in spreminjanje miselnosti.

Vlado Begović. Certificiran Chief Innovation Officer. Navdušen nad vitkimi in agilnimi pristopi. Izkušen voditelj delavnic, trener pitchanja. Komunikator. Zelo skrben ter strasten. Optimist po srcu.


 

Reference:

Dosedanji udeleženci tovrstnega programa so iz družb: A1, Adria Mobil, Adria Dom, Akrapovič, BTC, Domel, Endava (prej Comtrade CDS), ebm-papst Slovenija, Eurel, Gen-I, Generali zavarovalnica, Hidria, Iskra, Iskratel, Jata Emona, Kolektor, Kolektor Orodjarna, Lek/Novartis, Merkur Trgovina, Mladinska knjiga Založba, M Sora, Muflon, NLB, Petrol, Pošta Slovenije, Radeče papir nova, SRC, Steklarna Hrastnik, Telekom Slovenije, TPV Automotive, Zavarovalnica Sava, Zavarovalnica Triglav.

"Posebej všeč mi je bilo sproščeno vzdušje in neposredna komunikacija  skupine s predavatelji, ki so nam bili vedno na voljo. Zares so ekipa, ki z zgledom izkazuje pripadnost svojemu poslanstvu, ki je tudi naše, to je biti čim boljši Chief Innovation Officer - CINO."
Darja Ferčelj Temeljotov, Lek

"Celoten program je bil zame izjemna izkušnja, zelo privlačna in pronicljiva. Takoj sem lahko začela dodajati vrednost svojemu vsakodnevnemu delu, kot je izvajanje oblikovalskega razmišljanja, kako spodbuditi kreativnost in ustvarjalno miselnost, kako zbirati in izvajati inovacije itd."
Polona Novak Maljkovic, SAS
 
"Certifikacijski program mi je dal predvsem nov miselni okvir in s tem pa tudi nova orodja, metode ter načine razvojnega dela, ki bodo pospešila naša razvojna prizadevanja in nam zagotovila svetlo prihodnost. Pot v novo prihodnost se prične z novimi koncepti razmišljanja."
Boštjan Veber, Akrapovič
 
"V sklopu tega usposabljanja sem spoznala kopico novih orodij, ki mi pomagajo pri dnevnem reševanju situacij, ki nastajajo v vseh fazah timskega dela od viharjenja idej, do končne izvedbe pravih inovacij."
Mojca Brecelj, Generali zavarovanje

 O programu Mojstrstvo vitkega in agilnega poslovnega inoviranja z drugimi besedami:

 • razvoj osebnih kompetenc na področju sistematičnega izvajanja in upravljanja inoviranja,
 • 12 modulov intenzivnega praktičnega poslovno-podjetniškega usposabljanja na področju sistematičnega inoviranja,
 • vsaj 20 konkretnih vitko-agilnih orodij in metod, ki jih lahko takoj uporabite pri svojem delu, naj bo to redno, projektno ali inovacijsko,
 • vpogled v primere dobrih praks na strateškem, taktičnem in operativnem nivoju,
 • usmeritve za spremembe kulture delovanja podjetja v smeri večje vitkosti, agilnosti in odpornosti,
 • bogato delovno gradivo (.ppt, Miro, .pdf) z navedbami virov za samostojen dodaten študij,
 • eno izmed poslovnih knjig s področja korporativnega inoviranja: The Innovator's Handbook 2022, The Corporate Startup, Innovation Accounting, The Startup Way ali Lead and Disrupt.
 • uradni CorpoHub certifikat MBI in povabilo v skupnost InnoLumni,
 • do 2-urna individualna svetovalna pomoč za rešitev konkretnega problema ali izziva inoviranja,
 • (in nenazadnje) odlično priložnost za druženje s podjetnimi in inovativnimi kolegi.
   

MBI - Mastery of Lean and Agile Business Innovation.

 

MBI - Mojstrstvo vitkega inoviranja 

Kar je MBA (Mastery of Business Administration) za redno poslovanje, to je MBI (Mastery of Business Innovation) za inoviranje.

THE INNOVATOR’S HANDBOOK 2022

Brezplačen izvod "najboljšega in najnovejšega znanja na področju korporativnega inoviranja".

Early bird

Prijave so odprte.
Dogodki tekom tedna so ocenjeni z različnim številom točk: 3, 4 ali 7.
Cena ene točke v decembru je 89 EUR. Redna cena bo 11 % višja.
Izkoristite tudi do 40% velik količinski/timski popust. Dobrodošli!

VABLJENI
STRATEGI, UPRAVLJALCI IN IZVAJALCI
VSEH VRST INOVACIJSKIH PROCESOV: 

- upravljalci inoviranja, CINO-ti
- vodje poslovnega razvoja in strategij, digitalizacije,
- strokovnjaki za raziskave in razvoj izdelkov,
- predstavniki korporativnega investiranja.
- vodje razvoja kadrov in organizacijskih sprememb,
- podjetniki in inovatorji ...

 

Izkoristite Teden vitkega inoviranja. Dneve tedna si razdelite s svojo ekipo.
Posameznik se ne potrebuje udeležit čisto vseh dni, lahko pa se.

ZAKAJ PRIPOROČAMO EKIPNO UDELEŽBO? ZATO, KER JE INOVIRANJE EKIPNI ŠPORT.


Razdelite si udeležbo na posameznih dneh Tedna vitkega inoviranja. Spoznajte zadnje izkušnje domačih in tujih praktikov iz različnih panog. V dnevih po Tednu vitkega inoviranja z ekipo naredite skupno refleksijo na slišano in doživeto ter akcijski načrt za prvi kvartal, prve pol leta in celotno leto 2023.

 

Ekipo lahko prijavite preko uradne prijavnice, lahko pa nam pošljete mail in nam sporočite udeležence posameznih dni in prijavo bomo v vašem imenu opravili kar mi. Dobrodošli.

 

Z EKIPNO UDELEŽBO PRIDOBITE DO 40 %
KOLIČINSKEGA POPUSTA!

O CorpoHub-u

Večino svojega časa namenimo za izvajanje prilagojenih internih delavnic za notranje ekipe organizacij. Specializirani smo za izboljšanje vodenja in upravljanja, treniranje ekip za bolj agilno delo, povečanje učinkovitosti in sodelovanje ter upravljanje procesov vitkega in agilnega inoviranja. Poleg tega organiziramo večje konference, kot so Agile Slovenia, Agilionar in Lean Slovenia (Teden vitkega inoviranja) ter javne delavnice.

O InnoLumnih

InnoLumni je skupnost praktikov inoviranja v velikih orhganizacijah. Na rednih tematsko obarvanih srečanjih si delimo najboljše prakse, izkušnje in znanje ter zgodbe o neuspehih in uspehih pri upravljanju inoviranja. Srečanja so brezplačna, približno enkrat mesečno.

 

 

CorpoHubov novičnik

Vsak drugi teden prejmite sveže vsebine, nasvete in informacije s področja vitkega in agilnega dela in vodenja ter vitkega inoviranja. Bodite tekoče obveščeni o prihajajočih meetupih, delavnicah in konfrerncah.
Prijavite se ne CorpoHub Novičnik.
 

Ideje in vpašanja?

Pišite nam na hello@corpohub.com

Copyright © 2022 CorpoHub

IZKORISTI EARLY BIRD PRIJAVO!

>> Teden vitkega inoviranja 2023 <<

Izkoristite tudi do 40% velik količinski/timski popust!