Kreiranje učinkovitih poslovnih modelov

Ključne spretnosti za obvladovanje negotovih priložnosti.

Bistvo dobrega poslovnega modela je, da učinkovito rešuje problem, ki ga je vredno rešiti. Podjetja največkrat propadejo zaradi slabih poslovnih modelov, ne pa slabih poslovnih načrtov.


Na trgu nastopamo s poslovnimi modeli in ne z izdelki in storitvami. Poslovni modeli so precej več kot le prodajni modeli. Zgolj ideje, invencije in tehnične inovacije so premalo. Do dobrih poslovnih rešitev lahko pridemo izkustveno in intuitivno, lahko pa jih s pomočjo dobro preverjenih "receptov" zgradimo zelo načrtno, premišljeno in hitro.

Poslovne modele definiramo s kratkimi in jedrnatimi odgovori na vprašanja, kot so: kdo so stranke, katero težavo, potrebo ali željo jim rešujemo, kaj je naš izdelek oz. storitev, kaj so alternative, kakšno vrednost jim z izdelkom/storitvijo ponujamo, prek katerega kanala dostopamo do njih, kako gradimo odnos z njimi, katere vire angažiramo, kaj delamo, s kom delamo, koliko nas to stane in kaj imamo od tega. 

Na delavnici bo največ 12 udeležencev.
Delavnico izvajamo v okviru razpisnih terminov ali interno, v podjetjih.
 

Delavnico izvajamo v štirih korakih:

 • NAČRTOVANJE - Uskladitev pričakovanj in prilagoditev vsebine izvedbe (pomembno predvsem pri internih izvedbah)
 • AKTIVIRANJE - Predhodna priprava udeležencev na temo delavnice (udeleženci nekaj dni pred delavnico prejmejo kak kratek tekst, video posnetek, vprašanje za razmislek)
 • IZVEDBA - Izvedba delavnice po okvirnem programu z obveznim (wrap-up, to do) zaključkom
 • UTRJEVANJE - Delavnici sledi vsaj eno organizirano online srečanje, nemanjeno pogovoru o ovirah in izkušnjah pri udejanjanju tematike delavnice v praksi.


Program jedra delavnice v trajanju od 9.00 - 16.00:

Konceptualni del - 9.00 - 11.00

 • Kratek uvod v pomen in logiko poslovnih modelov. 
 • Pregled dosedanjih izkušenj udeležencev na temo poslovnih modelov in modeliranja.
 • Pomen okolja za delo s poslovnimi modeli (raznolikost ekipe, psihološka varnost, vizualizacija …)
 • Proces izgradnje poslovnih modelov - kje in kako začeti. 
 • Model ponudbene vrednosti, koncept "Jobs to be done".
 • Model ni sam - veriga/ekosistem poslovnih modelov.
 • Primeri poslovnih modelov izdelkov oz. storitev. 

Praktični del - 11.15 - 15.00 (vmes čas za skupno kosilo)

 • Izbor idej, oblikovanje manjših ekip, koncipiranje poslovnih modelov. 
 • Predstavitev prve verzije poslovnih modelov med skupinami. Zajem povratnih mnenj.
 • Medsebojna predstavitev izboljšanih zapisov poslovnih modelov.
 • Ključne predpostavke v konkretnih poslovnih modelih. 
 • Koncipiranje eksperimentov. Možnost iteracij in pivotiranj.
 • Hitra ocena zrelosti investiranja v nov poslovni model.

Zaključni akcijski del - 15.15 - 16.00

 • Poti in ovire za prenos novih znanj in izkušenj iz delavnice v prakso.

Nekaj tednov po delavnici sledi organizirano dodatno kratko online srečanje z namenom utrjevanja teme delavnice. Na srečanju pregledamo izvajanja zavez udeležencev, si izmenjamo izkušnje, zaupamo ovire, na katere smo naleteli pri uporabi teme v praksi in skupaj poiščemo (naj)boljše rešitve.
 

Izvajanje delavnice

Delavnica je kombinacija predavanj, oredotočenih razprav, primerov iz prakse ter konkretnega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj. Vse delavniške materiale in orodja priskrbimo v CorpoHubu. 

Delavnica temelji na izboljšanih modelih Business Model Canvas Plus in Value Proposition Canvas Plus.

Komu in čemu je delavnica namenjena?

Na delavnico ste posebej vabljeni:

 • člani ekip ter vodje razvoja ali prenove izdelkov, storitev ali (internih) procesov,
 • vodje poslovnega razvoja in strategij, vodje procesov inoviranja, 
 • vodje udejanjanja trajnostnih strategij in digitalizacije,
 • interni podjetniki in inovatorji,
 • člani projektne pisarne,
 • predstavniki korporativnega investiranja.    

Ključni cilji izkustvene delavnice:

 • Razumeti pomen konkretnih ambicij za stalni razvoj enote/družbe. 
 • Spoznati miselnost, vrednote in osnovne principe vitkih (brez balasta) in agilnih pristopov.
 • Jasno razumeti proces uporabe posameznih modelov s simulacijami na izbranih primerih.
 • Izkusiti pomen zgodnjih in stalnih testiranj (iteracije).
 • Pregledati priložnosti za uporabo modelov v naslednjih tednih in ustvariti akcijske načrte
 • Samostojna uporaba Canvasov pri prihodnjih projektih.

Na/po delavnici boste dobili:

 • neposredno uporaben praktičen pogled na tematiko poslovnih modelov,
 • precej a-ha momentov zaradi konkretnega dela v timih na konkretnih in relativno realnih poslovnih modelih,
 • rešitve za hitre izboljšave lastnega dela,
 • vpogled v izbrane primere iz aktualne prakse v Sloveniji in tujini,
 • posebno delovno gradivo z navedbami virov za samostojen dodaten študij,
 • kopijo vsebine, ki jo bomo ustvarili na sami delavnici,
 • (in nenazadnje) odlično priložnost za druženje s kolegi.

 

Izvajalec:

Lojze Bertoncelj,
svetovalec, moderator in mentor kororativnega inoviranja ter vitkihin agilnih metod razvoja novih poslovnih priložnosti/idej. Partner v družbi CorpoHub.
 

Termini in lokacije izvedbe:

Razpisni termin: 20. oktober 2022.
Delavnica bo potekala na lokaciji v Ljubljani.
Delavnico z dodatnimi prilagoditvami izvajamo tudi interno v podjetjuih.

Kotizacija in prijava:

Cena delavnice za posameznega udeleženca je 290 EUR + DDV.
Popust za 2 ali 3 udeleženca iz iste družbe - 10%.
Popust za 4 ali 5 udeležencev iz iste družbe - 20%.
Popust za 6 ali več udeležencev iz iste družbe - 30%.

Cena izvedbe za interno izvedbo na lokaciji naročnika je 1.990 EUR + DDV.
Cena izvedbe za interno izvedbo na nevtralni lokaciji je 2.390 EUR + DDV.
V primeru lokacije izven Ljubljane obračunamo tudi standardne potne stroške.
V ceno je vključeno tudi dodatno online srečanje, nekaj tednov po delavnici, namenjeno utrjevanju teme delavnice.

 

 

 

MBI - Mojstrstvo vitkega inoviranja 

Kar je MBA (Mastery of Business Administration) za redno poslovanje, to je MBI (Mastery of Business Innovation) za inoviranje.

THE INNOVATOR’S HANDBOOK 2022

Brezplačen izvod "najboljšega in najnovejšega znanja na področju korporativnega inoviranja".

Early bird

Prijave so odprte.
Dogodki tekom tedna so ocenjeni z različnim številom točk: 3, 4 ali 7.
Cena ene točke v decembru je 89 EUR. Redna cena bo 11 % višja.
Izkoristite tudi do 40% velik količinski/timski popust. Dobrodošli!

VABLJENI
STRATEGI, UPRAVLJALCI IN IZVAJALCI
VSEH VRST INOVACIJSKIH PROCESOV: 

- upravljalci inoviranja, CINO-ti
- vodje poslovnega razvoja in strategij, digitalizacije,
- strokovnjaki za raziskave in razvoj izdelkov,
- predstavniki korporativnega investiranja.
- vodje razvoja kadrov in organizacijskih sprememb,
- podjetniki in inovatorji ...

 

Izkoristite Teden vitkega inoviranja. Dneve tedna si razdelite s svojo ekipo.
Posameznik se ne potrebuje udeležit čisto vseh dni, lahko pa se.

ZAKAJ PRIPOROČAMO EKIPNO UDELEŽBO? ZATO, KER JE INOVIRANJE EKIPNI ŠPORT.


Razdelite si udeležbo na posameznih dneh Tedna vitkega inoviranja. Spoznajte zadnje izkušnje domačih in tujih praktikov iz različnih panog. V dnevih po Tednu vitkega inoviranja z ekipo naredite skupno refleksijo na slišano in doživeto ter akcijski načrt za prvi kvartal, prve pol leta in celotno leto 2023.

 

Ekipo lahko prijavite preko uradne prijavnice, lahko pa nam pošljete mail in nam sporočite udeležence posameznih dni in prijavo bomo v vašem imenu opravili kar mi. Dobrodošli.

 

Z EKIPNO UDELEŽBO PRIDOBITE DO 40 %
KOLIČINSKEGA POPUSTA!

O CorpoHub-u

Večino svojega časa namenimo za izvajanje prilagojenih internih delavnic za notranje ekipe organizacij. Specializirani smo za izboljšanje vodenja in upravljanja, treniranje ekip za bolj agilno delo, povečanje učinkovitosti in sodelovanje ter upravljanje procesov vitkega in agilnega inoviranja. Poleg tega organiziramo večje konference, kot so Agile Slovenia, Agilionar in Lean Slovenia (Teden vitkega inoviranja) ter javne delavnice.

O InnoLumnih

InnoLumni je skupnost praktikov inoviranja v velikih orhganizacijah. Na rednih tematsko obarvanih srečanjih si delimo najboljše prakse, izkušnje in znanje ter zgodbe o neuspehih in uspehih pri upravljanju inoviranja. Srečanja so brezplačna, približno enkrat mesečno.

 

 

CorpoHubov novičnik

Vsak drugi teden prejmite sveže vsebine, nasvete in informacije s področja vitkega in agilnega dela in vodenja ter vitkega inoviranja. Bodite tekoče obveščeni o prihajajočih meetupih, delavnicah in konfrerncah.
Prijavite se ne CorpoHub Novičnik.
 

Ideje in vpašanja?

Pišite nam na hello@corpohub.com

Copyright © 2022 CorpoHub

IZKORISTI EARLY BIRD PRIJAVO!

>> Teden vitkega inoviranja 2023 <<

Izkoristite tudi do 40% velik količinski/timski popust!