Kreiranje učinkovitih poslovnih modelov

Ključne spretnosti za obvladovanje negotovih priložnosti.

Bistvo dobrega poslovnega modela je, da učinkovito rešuje problem, ki ga je vredno rešiti. Podjetja največkrat propadejo zaradi slabih poslovnih modelov, ne pa slabih poslovnih načrtov.


Na trgu nastopamo s poslovnimi modeli in ne z izdelki in storitvami. Poslovni modeli so precej več kot le prodajni modeli. Zgolj ideje, invencije in tehnične inovacije so premalo. Do dobrih poslovnih rešitev lahko pridemo izkustveno in intuitivno, lahko pa jih s pomočjo dobro preverjenih "receptov" zgradimo zelo načrtno, premišljeno in hitro.

Poslovne modele definiramo s kratkimi in jedrnatimi odgovori na vprašanja, kot so: kdo so stranke, katero težavo, potrebo ali željo jim rešujemo, kaj je naš izdelek oz. storitev, kaj so alternative, kakšno vrednost jim z izdelkom/storitvijo ponujamo, prek katerega kanala dostopamo do njih, kako gradimo odnos z njimi, katere vire angažiramo, kaj delamo, s kom delamo, koliko nas to stane in kaj imamo od tega. 

Na delavnici bo največ 12 udeležencev.
Delavnico lahko z dodatno prilagojeno vsebino izvedemo tudi interno v vašem podjetju.


Program delavnice v trajanju od 9.00 - 16.00:

Konceptualni del - 9.00 - 11.00

 • Kratek uvod v pomen in logiko poslovnih modelov. 
 • Pregled dosedanjih izkušenj udeležencev na temo poslovnih modelov in modeliranja.
 • Pomen okolja za delo s poslovnimi modeli (raznolikost ekipe, psihološka varnost, vizualizacija …)
 • Proces izgradnje poslovnih modelov - kje in kako začeti. 
 • Model ponudbene vrednosti, koncept "Jobs to be done".
 • Model ni sam - veriga/ekosistem poslovnih modelov.
 • Primeri poslovnih modelov izdelkov oz. storitev. 

Praktični del - 11.15 - 15.00 (vmes čas za skupno kosilo)

 • Izbor idej, oblikovanje manjših ekip, koncipiranje poslovnih modelov. 
 • Predstavitev prve verzije poslovnih modelov med skupinami. Zajem povratnih mnenj.
 • Medsebojna predstavitev izboljšanih zapisov poslovnih modelov.
 • Ključne predpostavke v konkretnih poslovnih modelih. 
 • Koncipiranje eksperimentov. Možnost iteracij in pivotiranj.
 • Hitra ocena zrelosti investiranja v nov poslovni model.

Zaključni akcijski del - 15.15 - 16.00

 • Poti in ovire za prenos novih znanj in izkušenj iz delavnice v prakso.


Delavnica je kombinacija predavanj, primerov iz prakse in konkretnega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj ter kratkimi osredotočenimi razpravami. Vse materiale in orodja priskrbimo v CorpoHubu. 

Delavnica temelji na izboljšanih modelih Business Model Canvas Plus in Value Proposition Canvas Plus.

Ključni cilji izkustvene delavnice:

 • Razumeti pomen konkretnih ambicij za stalni razvoj enote/družbe. 
 • Spoznati miselnost, vrednote in osnovne principe vitkih (brez balasta) in agilnih pristopov.
 • Jasno razumeti proces uporabe posameznih modelov s simulacijami na izbranih primerih.
 • Izkusiti pomen zgodnjih in stalnih testiranj (iteracije).
 • Pregledati priložnosti za uporabo modelov v naslednjih tednih in ustvariti akcijske načrte
 • Samostojna uporaba Canvasov pri prihodnjih projektih.

Na delavnico ste posebej vabljeni:

 • člani ekip ter vodje razvoja ali prenove izdelkov, storitev ali (internih) procesov 
 • vodje poslovnega razvoja in strategij, vodje procesov inoviranja, 
 • vodje udejanjanja trajnostnih strategij in digitalizacije,
 • interni podjetniki in inovatorji,
 • člani projektne pisarne,
 • predstavniki korporativnega investiranja.    

Na/po delavnici boste dobili:

 • neposredno uporaben praktičen pogled na tematiko poslovnih modelov;
 • precej a-ha momentov zaradi konkretnega dela v timih na konkretnih in relativno realnih poslovnih modelih;
 • rešitve za hitre izboljšave lastnega dela;
 • vpogled v izbrane primere iz aktualne prakse v Sloveniji in tujini;
 • posebno delovno gradivo z navedbami virov za samostojen dodaten študij;
 • kopijo vsebine, ki jo bomo ustvarili na sami delavnici;
 • (in nenazadnje) odlično priložnost za druženje s kolegi inovatorji.

 

Izvajalec:

Lojze Bertoncelj,
svetovalec, moderator in mentor kororativnega inoviranja ter vitkihin agilnih metod razvoja novih poslovnih priložnosti/idej. Partner v družbi CorpoHub.
 

Termini in lokacije izvedbe:

Razpisni termin: 20. oktober 2022.
Delavnica bo potekala na lokaciji v Ljubljani.
Delavnico lahko z dodatno prilagojeno vsebino izvedemo tudi interno v vašem podjetju.

Kotizacija in prijava:

Cena delavnice za posameznega udeleženca je 290 EUR + DDV.
Popust za 2 ali 3 udeleženca iz iste družbe - 10%.
Popust za 4 ali 5 udeležencev iz iste družbe - 20%.
Popust za 6 ali več udeležencev iz iste družbe - 30%.

Cena izvedbe za interno izvedbo na lokaciji naročnika je 1.990 EUR + DDV.
Cena izvedbe za interno izvedbo na nevtralni lokaciji je 2.390 EUR + DDV.
V primeru lokacije izven Ljubljane obračunamo tudi standardne potne stroške.

 

 

 

Business Model Canvas Plus 

Izboljšana CorpoHub verzija poslovnega modela.

Value Proposition Canvas Plus

CorpoHub verzija modela ponudbene vrednosti.

Aktualni termini

PRAKTIKUM vitkih in agilnih praks - 19. avgust 2022

MOJSTRSTVO vitkega in agilnega poslovnega inoviranja - 17. - 31. avgust 2022

VSAK SISTEM JE MOČAN TOLIKO
KOT JE MOČAN NJEGOV NAJŠIBKEJŠI ČLEN 

Sistematičnost inoviranja ni več konkurenčna prednost – je samoumevnost, nujnost. Organizacije, ki želite izstopati v prihodnosti, morate postati odlične na vseh ravneh sistematičnega inoviranja.

 

Mnoge organizacije že preoblikujete svoje procese, da bi postali bolj vitki, agilni in spodbujali inovacije od znotraj in zunaj. Na vse bolj konkurenčnem trgu vas v to silijo tako konkurenti, kot novi izzivalci. Na srečo je še vedno velika vrzel v zmogljivosti sistematičnega inoviranja, ki jo je treba zapolniti. Na vsakomur od nas je, da čim prej zapolni to vrzel med dejanskim in možnim.

Pripravljeno za STRATEGE, UPRAVLJALCE IN IZVAJALCE VSEH VRST INOVACIJSKIH PROCESOV:


- vodje procesov inoviranja, CINO-ti
- vodje poslovnega razvoja in strategij, digitalizacije,
- strokovnjaki za raziskave in razvoj izdelkov,
- predstavniki korporativnega investiranja.
- vodje razvoja kadrov in organizacijskih sprememb,
- podjetniki in inovatorji ...

O CorpoHub-u

Večino svojega časa namenimo za izvajanje prilagojenih internih delavnic za notranje ekipe organizacij. Specializirani smo za izboljšanje vodenja in upravljanja, treniranje ekip za bolj agilno delo, povečanje učinkovitosti in sodelovanje ter upravljanje procesov vitkega in agilnega inoviranja. Poleg tega organiziramo večje konference, kot sta Lean Slovenia in Agile Slovenia, ter javne delavnice.

O LeanSlovenia.com

LeanSlovenija.com je tematsko spletno mesto, ki na enem mestu združuje tisti del storitev družbe CorpoHub, ki naslavljajo temo korporativnega inoviranja. V času od novembra do vključno januarja je spletno mesto osredotočeno na Teden vitkega inoviranja, v času od januarja do vključno oktobra pa izpostavlja siceršnjo celostno podporo načrtovalcem in izvajalcem vitkega poslovnega inoviranja v velikih organizacijah.

 

 

CorpoHubov novičnik

Vsak drugi teden prejmite sveže vsebine, nasvete in informacije s področja vitkega in agilnega dela in vodenja ter vitkega inoviranja. Bodite tekoče obveščeni o prihajajočih meetupih, delavnicah in konfrerncah.
Prijavite se ne CorpoHub Novičnik.
 

Ideje in vpašanja?

Pišite nam na hello@corpohub.com

Copyright © 2022 CorpoHub

Prva naslednja usposabljanja!

PRAKTIKUM vitkih in agilnih praks - 19. avgust 2022

MOJSTRSTVO vitkega in agilnega poslovnega inoviranja - avgust 2022