INOVIRANJE PREBOJNIH POSLOVNIH MODELOV

@Zoom, petek, 29.1.2021, 8.00 - 16.00, Master Class - 6 kreditnih točk

Ekspertna izkustvena delavnica ključnih konceptov in metrik za sistematično oblikovanje prebojnih poslovnih modelov na osnovi vaših tehničnih inovacij ali zgolj idej. 

Razmere po COVID-19 pandemiji bodo zahtevne. Spremembe na trgih bodo velike. Zgolj prilagajanje z delovnimi optimizacijami v večini primerov ne bodo dovolj. Marsikateri izgubljeni posel bo potrebno nadomestiti. Ambicije lastnikov se ne bodo bistveno zmanjšale. 

Potrebne bodo nove ideje, nove tehnologije, nova partnerstva. Skoraj vsako podjetje in družba kot taka potrebujemo produkte z višjo dodano vrednostjo. 

Razlike na trgu naredijo predvsem dobri poslovni modeli, zgolj ideje, invencije in tehnične inovacije so premalo. Do dobrih poslovnih modelov se lahko pride izkustveno, intuitivno, naključno, lahko pa precej osmišljeno in osredotočeno, po "receptih". Da, "recepti" za prebojne poslovne modele dejansko obstajajo. Na delavnci bo predstavljen set preverjenih načel, orodij in procesov, ki vodijo do dobrih in poslovno uspešnih produktov. 

Na delavnici bo največ 12 udeležencev.
Delavnico lahko z dodatno prilagojeno vsebino izvedemo tudi interno v vašem podjetju.
 

Program delavnice

8.00 - 10.00: ZAKAJ - INOVACIJSKE AMBICIJE - LEADERSHIP

 • Sodobno startup vs. korporativno inoviranje.
 • Pomen inovacijske strategije in inovacijske kulture.
 • Nadgradnja tehnično/tehnoloških inovacij s poslovni modeli.
 • Vaši primeri poslovnih modelov in kako dvigniti njihovo odpornost?
 • Disruptivnost in kaj bi na vašem mestu naredil Elon Musk.

10.00 - 11.00: Individualni odmor

11.00 - 13.00: KDO in KAKO - INOVIRANJE PREBOJNIH POSLOVNIH MODELOV

 • Koncepti sodobnega vitkega inoviranja. Odprto inoviranje.
 • Lean startupiranje poslovnih modelov. Jobs to be done.
 • Hipoteze, eksperimenti, prototipiranja in pivotiranja.
 • Agilno timsko delo.
 • Kaj vse gre lahko narobe?

13.00 - 14.00: Individualni odmor

14.00 - 16.00: SODOBNI VITKI INOVACIJSKI MANAGEMENT

 • Inovacijski lijak. CINO - CEnO.
 • Ključne metrike (zrelost) poslovnih modelov. 
 • Budgetiranje - računovodenje inoviranja poslovnih modelov.
 • Odbori za rast. Resnično moderne družbe.  
 • Q&A zaključek v formatu LeanCoffeeTable
   

Delavnica je kombinacija predavanj, primerov iz prakse in konkretnega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj ter osredotočenimi razpravami. Poleg Zooma bomo v delavnici uporabi več dodatnih spletnih orodij. Vsa orodja priskrbimo v CorpoHubu. 

Vsak od treh delov bo trajal dve uri. Vsakemu delu bo sledil večji enourni odmor, ko vam svetujemo, da se odmaknete od ekranov, ki nas ob intenzivnem delu precej utrudijo.

Do konca mini-izkustvene delavnice boste dobili:

 • vpogled v razliko med približnim in profesionalnim sistematičnim pristopom inoviranja prebojnih poslovnih modelov;
 • konkretne nasvete in rešitve za učinkovito upravljanje portfelja priložnosti;
 • vpogled v izbrane primere iz aktualne prakse v Sloveniji in tujini;
 • posebno delovno gradivo z navedbami virov za samostojen dodaten študij;
 • kopijo vsebine, ki jo bomo ustvarili na sami delavnici;
 • (in nenazadnje) odlično priložnost za druženje s kolegi inovatorji.
   

Izvajalec

Lojze Bertoncelj, svetovalec, moderator in mentor kororativnega inoviranja ter vitkihin agilnih metod razvoja novih poslovnih priložnosti/idej. Partner v družbi CorpoHub.

Delavnica bo potekala na Zoom-u. Povezavo dobite po privavi, nekaj dni pred dogodkom.
 

Kotizacija in prijava

Teden vitkega inoviranja nudi 5 različnih dogodkov, vsak dan enega. Zaradi toliko izzivov, ki jih je potrebno nagovoriti, in toliko sprememb, ki se vam in nam dogajajo tako hitro, vam priporočamo udeležbo širše ekipe, ki lahko pokrije vse dogodke, večkratno. S tem namenom smo za ekipne prijave pripravili sistem kreditnih točk, ki prinesejo do 30% popust.

10 ali več zbranih kreditnih točk pomeni 10% popust.
20 ali več zbranih kreditnih točk pomeni 20% popust.
30 ali več zbranih kreditnih točk pomeni 30% popust.

Udeležba na tej delavnici prinese 6 kreditnih točk (KT).

Kreditne točke se seštevajo znotraj posamezne družbe. Posameznih dni se lahko udeleži več različnih sodelavcev družbe, npr. Miha pride v ponedeljek in sredo (6KT + 3KT), Romana v sredo in četrtek (3KT + 6KT), Polona v sredo in četrtek (3KT + 6KT), Jernej v sredo in petek (3KT + 6KT) in skupaj zberejo 36 kreditnih točk, kar pomeni 30% popust za to družbo.

Cena ene kreditne točke je 49,00 EUR.
Polna cena te delavnice znaša 294,00 EUR.
Cena z 10% popustom znaša 264,40 EUR.
Cena z 20% popustom znaša 235,20 EUR.
Cena s 30% popustom znaša 205,80 EUR.

Primer: Če se kot podjetje udeležite vseh petih dni (lahko različne osebe), skupaj zberete 21 kreditnih točk, kar pomeni 20% paketni popust in končno ceno 823,20 EUR + DDV za vseh pet dni.

 

PRIJAVA >>

Zadnji dan za prijavo je dan pred dogodkom. Dobrodošli.

 

 

 

Business Model Canvas Plus je dopolnjen osnovni Osterwalderjev model, ki nam pomaga bolje zajeti in obdelati katerokoli poslovno priložnost. Dopolnitev predstavljajo zgornji trije sivi bloki. Vsi sivi bloki so segmenti modela, ki jih najprej preverimo.

(MC) Naj e-orodja za vitko inoviranje

Spoznajte e-orodja za večjo transparentnost dela (GoogleDrive/Jamboard, Mural, Miro, MindMeister …), orodja za učinkovitejše moderiranje dela in sestankov (Trello, MetroRetro, LeanCoffeeTable …) ter ključne”obrazce” vitkega in agilnega inoviranja.

Vrh vitkega inoviranja

Vitko inoviranje bo zagotovo eden pomembnejših procesov za “rehabilitacijo” družb po COVID pandemiji. Prisluhnite aktualnim praksam vitkega in agilnega inoviranja, delite svoje izkušnje, vprašanja in dileme, spoznajte vam podobne posameznike iz največjih slovenskih družb.

Viki Pavlič, Pitch Blocks

Pripovedovanje zgodb in pridobivanje podpornikov.

Miha Pirih. InSync

"TeamSync" ali "Team sink", to je vaše pravo vprašanje. 
 

Daja Ferčej Temeljotov, Lek

Pripravi se spodaj, začne se pri vrhu. Vedno znova.

Podporniki
Medijski partner
Dosedanji udeleženci

Copyright © 2019 CorpoHub

Ne spreglejte:

Če se kot podjetje udeležite VSEH PETIH DNI (lahko različne osebe), skupaj zberete 23 kreditnih točk, kar pomeni 20% paketni popust in končno ceno 823,20 EUR + DDV za vseh pet dni.

Vabljeni na Teden vitkega inoviranja.