Poti do idej - Kreativnost za večjo produktivnost

Ponedeljek, 23. 1. 2022, 9.00 - 16.00 (4 točke)

Kreiranje novih idej in konceptov je jedro vseh inovacijskih procesov, vseh transformacij in vseh večjih ali manjših sprememb, ki jih potrebujete ali želite narediti.

V tej delavnici so na enem mestu prikazane glavne tehnike ideacij na treh nivojih: strateškem, operativnem in kreativnem. 


Ideacije ni dobro prepustiti zgolj naključjem ali prebliskom ob tuširanju, niti skrinjicam idej na hodnikih ali pa zgolj klasičnemu “viharjenju možganov”. Ni jih pametno prepustiti zgolj managementu ali oddelkom za inovacije. Procese ideacij (fokusiranega iskanja rešitev), ki lahko potekajo v vsaki delovni situaciji, je smiselno aktivno moderirati.

Poti do dobrih idej je veliko in nekaj najbolj uporabnih bomo predstavili in izkusili v tej posebni 6-urni delavnici. Delavnica je okvirno razdeljena na strateške, operativne in kreativne vidike in pristope.

Z dobrim moderiranjem lahko kreativnost podeseterimo.
Brez moderiranja je kreativost le vsota navdihov posameznikov.

GARANCIJA: Če boste redno in sistematično uporabljali vsaj 5 pomembnejših pristopov z delavnice, boste v roku enega leta bistveno drugačni, kot ste danes. 

Na delavnici bo največ 12-16 udeležencev.
Delavnico lahko z dodatno prilagojeno vsebino izvedemo tudi interno v vašem podjetju.
 

Program delavnice

8.30 - 9.00: Sprejem udeležencev

9.00 - 10.45: STRATEŠKI VIDIKI

 • Pomen strategije inoviranja in inovacijske strategije. Primeri iz prakse.
 • Zniževanje stroškov in/ali povečevanje prihodkov: tekoče izboljšave, dodatni produkti/trgi, prebojne inovacije.
 • Pomen vprašanja Kako Bi Mi? Primeri in vaja.
 • Primeri tehnik: Cover Story, Vision Canvas, Roswita, Elon Musk, Časovni stroj …
 • Kreativna samozavest ter psihološka varnost. Odpori do sprememb.

10.45 - 11.00: Odmor

11.00 - 13.00: OPERATIVNI (ANALITIČNI) VIDIKI

 • Kognitivna raznolikost tima. Odprto zajemanje/obdelava idej.
 • Retrospektive za zajem tekočih izboljšav. NPS in mnenja strank.
 • Pristopi Flipboard, Bliskovite demonstracije, 3 besede, Norih 8, Zajemi in izglasuj.
 • Kritična poslovna situacija in Bliskovito odločanje.
 • Ključni procesi in Process Hack.
 • Hackathoni – kdaj, zakaj in kako?

13.00 - 14.00: Kosilo

14.00 - 15.00: KREATIVNI VIDIKI

 • Vloge v procesih ideacije.
 • Pomen “lomilcev ledu” (Ice breaker).
 • Vzdrževanje zanimanja, informiranosti, vključenosti in navdušenosti članov tima.
 • Pomen (drugačnega) okolja in zunanje motivacije. Primeri iz prakse.
 • Ovire pri zajemanju in obdelavi idej. Kaj gre (velikokrat) narobe?
 • Kaj se lahko naučimo iz metode LEGO SERIOUS PLAY(R)?

15.00 - 15.10: Odmor

15.10 - 16.30: OK, IDEJE IMAMO, KAJ PA SEDAJ?

 • Predstavitev idej – pitching – pridobivanje podpornikov, partnerjev, sodelavcev.
 • Idealni potek inoviranja, ki naj sledi zajemom idej. Razlike med obdelavami malih in velikih idej.
 • Neodgovorjena vprašanja – “lean coffee” pogovor.


Delavnica je kombinacija predavanj, primerov iz prakse in konkretnega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj ter kratkimi osredotočenimi razpravami. Vse materiale in orodja priskrbimo v CorpoHubu.

Na delavnico ste vabljeni:

 • skrbniki/upravljalci inoviranja v večjih organizacijah;
 • vodje, ki želite vzpostaviti bolj konkretno, konstruktivno, fokusirano in učinkovito delo svoje ekipe v smeri prilagajanja, spreminjanja, inoviranja;
 • posamezniki, od katerih se pričakuje, da učinkovito prispevate učinkovite rešitve za probleme in izzive, s katerimi ste soočeni.

Na/po delavnici boste dobili:

 • vpogled v razliko med približnim in profesionalnim pristopom k ustvarjanju idej(nih rešitev);
 • konkretne nasvete in rešitve za učinkovito vključevanje različnih deležnikov v ideacije;
 • vpogled v izbrane primere iz aktualne prakse v Sloveniji in tujini;
 • posebno delovno gradivo z navedbami virov za samostojen dodaten študij;
 • kopijo vsebine, ki jo bomo ustvarili na sami delavnici;
 • (in nenazadnje) odlično priložnost za druženje s kolegi inovatorji.

Pridobljene izkušnje boste delno ali v celoti uporabili na povsem običajnih sestankih, na različnih projektih in strateških delavnicah.

Kreativna inteligenca =
razumeti, interpretirati in ukrepati z domišljijo.
Ves čas, na strateškem in operativnem nivoju!

 

Izvajalci (in/ali):

Lojze Bertoncelj,
svetovalec, moderator in mentor korporativnega inoviranja ter vitkihin agilnih metod razvoja novih poslovnih priložnosti/idej. Partner v družbi CorpoHub.

Vlado Begović,
Certificiran Chief Innovation Officer in Scrum Product Owner. Navdušen nad vitkimi in agilnimi pristopi. Moderator, trener pitchanja, povezovalec, komunikator.

Enej Gradišek,
promotor in praktik Design Sprint in Design Thinking pristopov, pospeševalec poslovnih modelov, strategij, procesov in transformacij. Certificiran ScrumMaster® in Design Sprint facilitator.
 

Termini in lokacije izvedbe:

Ponedeljek, 23. januar 2023, 9.00 - 16.00.
Delavnica bo potekala na lokaciji Tehnološki park, Ljubljana.

Delavnico lahko z dodatno prilagojeno vsebino izvedemo tudi interno v vašem podjetju.
Možna je tudi interna izvedba posameznih simulacij v obliki poldnevnih in celodnevnih delavnic z več vsebine.
 

Kotizacija in prijava

Cena delavnice je 356 EUR (4 točke * 89 EUR - Early Bird).
Cena kreditne točke za prijave v decembru je 89 EUR (Early Bird), v januarju bo 99 EUR.

Za več prijav iz istega podjetja priznamo naslednje količinsko popuste:
- vsaka udeležba pomeni določeno število točk,
- točke se seštevajo v okviru posamezne organizacije in prinesejo do 40% popust,
- za 10 ali več točk obračunamo 10% količinski popust,
- za 20 ali več točk obračunamo 20% količinski popust,
- za 40 ali več točk obračunamo 30% količinski popust,
- za 80 ali več točk obračunamo 40% količinski popust.

Decemberska cena te delavnice v primeru PAKET 80 (maksimalni popust) je 213,60 EUR.
Cene so brez DDV.

Priporočamo ekipno udeležbo, ko si več oseb razdelite udeležbo na vseh dogodkih tedna.
Imena konkretnih udeležencev posameznega dne lahko sporočite tudi naknadno po mailu, do najkasneje 18. januarja. 

Pregled paketov:


Ceno ekipnih udeležb obračunamo glede na končno število zbranih točk v posamezni družbi.
Zadnji dan za prijavo/odjavo je sreda, 18. januar 2023, do 12.00. 

....

ZAKAJ se dogodkov udeležiti s širšo ekipo?

 

MBI - Mojstrstvo vitkega inoviranja 

Kar je MBA (Mastery of Business Administration) za redno poslovanje, to je MBI (Mastery of Business Innovation) za inoviranje.

THE INNOVATOR’S HANDBOOK 2022

Brezplačen izvod "najboljšega in najnovejšega znanja na področju korporativnega inoviranja".

Early bird

Prijave so odprte.
Dogodki tekom tedna so ocenjeni z različnim številom točk: 3, 4 ali 7.
Cena ene točke v decembru je 89 EUR. Redna cena bo 11 % višja.
Izkoristite tudi do 40% velik količinski/timski popust. Dobrodošli!

VABLJENI
STRATEGI, UPRAVLJALCI IN IZVAJALCI
VSEH VRST INOVACIJSKIH PROCESOV: 

- upravljalci inoviranja, CINO-ti
- vodje poslovnega razvoja in strategij, digitalizacije,
- strokovnjaki za raziskave in razvoj izdelkov,
- predstavniki korporativnega investiranja.
- vodje razvoja kadrov in organizacijskih sprememb,
- podjetniki in inovatorji ...

 

Izkoristite Teden vitkega inoviranja. Dneve tedna si razdelite s svojo ekipo.
Posameznik se ne potrebuje udeležit čisto vseh dni, lahko pa se.

ZAKAJ PRIPOROČAMO EKIPNO UDELEŽBO? ZATO, KER JE INOVIRANJE EKIPNI ŠPORT.


Razdelite si udeležbo na posameznih dneh Tedna vitkega inoviranja. Spoznajte zadnje izkušnje domačih in tujih praktikov iz različnih panog. V dnevih po Tednu vitkega inoviranja z ekipo naredite skupno refleksijo na slišano in doživeto ter akcijski načrt za prvi kvartal, prve pol leta in celotno leto 2023.

 

Ekipo lahko prijavite preko uradne prijavnice, lahko pa nam pošljete mail in nam sporočite udeležence posameznih dni in prijavo bomo v vašem imenu opravili kar mi. Dobrodošli.

 

Z EKIPNO UDELEŽBO PRIDOBITE DO 40 %
KOLIČINSKEGA POPUSTA!

O CorpoHub-u

Večino svojega časa namenimo za izvajanje prilagojenih internih delavnic za notranje ekipe organizacij. Specializirani smo za izboljšanje vodenja in upravljanja, treniranje ekip za bolj agilno delo, povečanje učinkovitosti in sodelovanje ter upravljanje procesov vitkega in agilnega inoviranja. Poleg tega organiziramo večje konference, kot so Agile Slovenia, Agilionar in Lean Slovenia (Teden vitkega inoviranja) ter javne delavnice.

O InnoLumnih

InnoLumni je skupnost praktikov inoviranja v velikih orhganizacijah. Na rednih tematsko obarvanih srečanjih si delimo najboljše prakse, izkušnje in znanje ter zgodbe o neuspehih in uspehih pri upravljanju inoviranja. Srečanja so brezplačna, približno enkrat mesečno.

 

 

CorpoHubov novičnik

Vsak drugi teden prejmite sveže vsebine, nasvete in informacije s področja vitkega in agilnega dela in vodenja ter vitkega inoviranja. Bodite tekoče obveščeni o prihajajočih meetupih, delavnicah in konfrerncah.
Prijavite se ne CorpoHub Novičnik.
 

Ideje in vpašanja?

Pišite nam na hello@corpohub.com

Copyright © 2022 CorpoHub

IZKORISTI EARLY BIRD PRIJAVO!

>> Teden vitkega inoviranja 2023 <<

Izkoristite tudi do 40% velik količinski/timski popust!