Ideje - Kreativnost je nova produktivnost

Tehnike ideacij za strateški, operativni in kreativni nivo.

Eksperta izkustvena delavnica, kjer so na enem mestu prikazane glavne tehnike ideacij na treh nivojih: strateškem, operativnem in kreativnem. 


Kreiranje novih idej in konceptov je jedro vseh inovacijskih procesov, vseh transformacij in vseh večjih ali manjših sprememb, ki jih potrebujete ali želite narediti.

Ideacije ni dobro prepustiti zgolj naključjem ali prebliskom ob tuširanju, niti skrinjicam idej na hodnikih ali pa zgolj klasičnemu "viharjenju možganov", ni jih pametno prepustiti zgolj managementu ali oddelkom za inovacije. Procese ideacij (fokusiranega iskanja rešitev), ki lahko potekajo skoraj v vsaki delovni situaciji, je smiselno aktivno moderirati.

Poti do dobrih idej je veliko in nekaj najbolj uporabnih bomo predstavili in izkusili v spodnji 6-urni delavnici, ki je okvirno razdeljena na strateški, operativni in kreativni del, kateri so sicer med seboj tesno prepleteni.

Kreativna inteligenca =
razumeti, interpretirati in ukrepati z domišljijo.
Tako na strateškem, kot operativnem nivoju!

GARANCIJA: Če boste redno in sistematično uporabljali vsaj 5 pomembnejših pristopov z delavnice, boste v roku enega leta bistveno drugačni, kot ste danes. 

Na delavnici bo največ 12 udeležencev.
Delavnico lahko z dodatno prilagojeno vsebino izvedemo tudi interno v vašem podjetju.
 

Program delavnice

9.00 - 10.50: STRATEŠKI VIDIKI

 • Prvo izhodišče: Kreativna samzavest ter psihološka varnost.
 • Drugo izhodišče: Zakaj je inovacijska strategija nujna in kako do nje? 
 • Zniževanje stroškov in/ali povečevanje prihodkov: tekoče izboljšave, dodatni produkti/trgi, prebojne inovacije.
 • Pomen vprašanja Kako Bi Mi?
 • Primeri tehnik: 3 besede, Elon Musk, Časovni stroj ...

10.50 - 11.00: Odmor

11.00 - 13.00: OPERATIVNI (ANALITIČNI) VIDIKI

 • Kognitivna raznolikost tima. Vloge v procesih ideacije.
 • Retrospektive za zajem tekočih izboljšav.
 • Kritična situacija in "Bliskovito odločanje".
 • Process Hack za najbolj ključne notranje ali tržne procese.
 • Poslovni Hackathoni - zakaj, kako, za kakšen izplen?

13.00 - 14.00: Kosilo

14.00 - 15.30: KREATIVNI VIDIKI

 • Pomen "lomilcev ledu" (Ice breaker).
 • "Open/Crowd" zajem/obdelava idej.
 • Pomen (drugačnega) okolja in zunanje motivacije.
 • Kaj se lahko naučimo iz metode LEGO SERIOUS PLAY(R)?
 • Podporne tehnike: NPS, Kontaktni center (pritožba je darilo), Zajemi in izglasuj, Razširitve, Misija nemogoče, Bliskovite demonstracije, Norih 8 …

15.30 - 16.00: OK, IDEJE IMAMO, KAJ PA SEDAJ?

 • Predstavitev idej - pitching - pridobivanje podpornikov, partnerjev, sodelavcev.
 • Idealni potek inoviranja, ki naj sledi zajemom idej. Razlike med obdelavami malih in velikih idej.


Delavnica je kombinacija predavanj, primerov iz prakse in konkretnega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj ter kratkimi osredotočenimi razpravami. Vse materiale in orodja priskrbimo v CorpoHubu. 
 

Na/po delavnici boste dobili:

 • vpogled v razliko med približnim in profesionalnim pristopom k ustvarjanju idej(nih rešitev);
 • konkretne nasvete in rešitve za učinkovito vključevanje različnih deležnikov v ideacije;
 • vpogled v izbrane primere iz aktualne prakse v Sloveniji in tujini;
 • posebno delovno gradivo z navedbami virov za samostojen dodaten študij;
 • kopijo vsebine, ki jo bomo ustvarili na sami delavnici;
 • (in nenazadnje) odlično priložnost za druženje s kolegi inovatorji.

Na delavnico ste vabljeni:

 • skrbniki inovacijskih procesov v večjih organizacijah;
 • vodje, ki želite vzpostaviti bolj konkretno, konstruktivno, fokusirano in učinkovito delo svoje ekipe v smeri prilagajanja, spreminjanja, inoviranja;
 • posamezniki, od katerih se pričakuje, da učinkovito prispevate učinkovite rešitve za probleme in ambicije, s katerimi ste soočeni.

Pridobljene izkušnje boste delno ali v celoti uporabili na povsem običajnih sestankih, na različnih projektih in strateških delavnicah.
 

Izvajalci (in/ali):

Lojze Bertoncelj,
svetovalec, moderator in mentor kororativnega inoviranja ter vitkihin agilnih metod razvoja novih poslovnih priložnosti/idej. Partner v družbi CorpoHub.

Vlado Begović,
Certificiran Chief Innovation Officer in Scrum Product Owner. Navdušen nad vitkimi in agilnimi pristopi. Moderator, trener pitchanja, povezovalec, komunikator.

Enej Gradišek,
promotor in praktik Design Sprint in Design Thinking pristopov, pospeševalec poslovnih modelov, strategij, procesov in transformacij. Certificiran ScrumMaster® in Design Sprint facilitator.
 

Termini in lokacije izvedbe:

Razpisni termin: 13. oktober 2022.
Delavnica bo potekala na lokaciji v Ljubljani.
Delavnico lahko z dodatno prilagojeno vsebino izvedemo tudi interno v vašem podjetju.
 

Kotizacija in prijava:

Cena delavnice za posameznega udeleženca je 290 EUR + DDV.
Popust za 2 ali 3 udeleženca iz iste družbe - 10%.
Popust za 4 ali 5 udeležencev iz iste družbe - 20%.
Popust za 6 ali več udeležencev iz iste družbe - 30%.

Cena izvedbe za interno izvedbo na lokaciji naročnika je 1.990 EUR + DDV.
Cena izvedbe za interno izvedbo na nevtralni lokaciji je 2.390 EUR + DDV.
V primeru lokacije izven Ljubljane obračunamo tudi standardne potne stroške.

 

 

 

Business Model Canvas Plus 

Izboljšana CorpoHub verzija poslovnega modela.

Value Proposition Canvas Plus

CorpoHub verzija modela ponudbene vrednosti.

Aktualni termini

PRAKTIKUM vitkih in agilnih praks - 19. avgust 2022

MOJSTRSTVO vitkega in agilnega poslovnega inoviranja - 17. - 31. avgust 2022

VSAK SISTEM JE MOČAN TOLIKO
KOT JE MOČAN NJEGOV NAJŠIBKEJŠI ČLEN 

Sistematičnost inoviranja ni več konkurenčna prednost – je samoumevnost, nujnost. Organizacije, ki želite izstopati v prihodnosti, morate postati odlične na vseh ravneh sistematičnega inoviranja.

 

Mnoge organizacije že preoblikujete svoje procese, da bi postali bolj vitki, agilni in spodbujali inovacije od znotraj in zunaj. Na vse bolj konkurenčnem trgu vas v to silijo tako konkurenti, kot novi izzivalci. Na srečo je še vedno velika vrzel v zmogljivosti sistematičnega inoviranja, ki jo je treba zapolniti. Na vsakomur od nas je, da čim prej zapolni to vrzel med dejanskim in možnim.

Pripravljeno za STRATEGE, UPRAVLJALCE IN IZVAJALCE VSEH VRST INOVACIJSKIH PROCESOV:


- vodje procesov inoviranja, CINO-ti
- vodje poslovnega razvoja in strategij, digitalizacije,
- strokovnjaki za raziskave in razvoj izdelkov,
- predstavniki korporativnega investiranja.
- vodje razvoja kadrov in organizacijskih sprememb,
- podjetniki in inovatorji ...

O CorpoHub-u

Večino svojega časa namenimo za izvajanje prilagojenih internih delavnic za notranje ekipe organizacij. Specializirani smo za izboljšanje vodenja in upravljanja, treniranje ekip za bolj agilno delo, povečanje učinkovitosti in sodelovanje ter upravljanje procesov vitkega in agilnega inoviranja. Poleg tega organiziramo večje konference, kot sta Lean Slovenia in Agile Slovenia, ter javne delavnice.

O LeanSlovenia.com

LeanSlovenija.com je tematsko spletno mesto, ki na enem mestu združuje tisti del storitev družbe CorpoHub, ki naslavljajo temo korporativnega inoviranja. V času od novembra do vključno januarja je spletno mesto osredotočeno na Teden vitkega inoviranja, v času od januarja do vključno oktobra pa izpostavlja siceršnjo celostno podporo načrtovalcem in izvajalcem vitkega poslovnega inoviranja v velikih organizacijah.

 

 

CorpoHubov novičnik

Vsak drugi teden prejmite sveže vsebine, nasvete in informacije s področja vitkega in agilnega dela in vodenja ter vitkega inoviranja. Bodite tekoče obveščeni o prihajajočih meetupih, delavnicah in konfrerncah.
Prijavite se ne CorpoHub Novičnik.
 

Ideje in vpašanja?

Pišite nam na hello@corpohub.com

Copyright © 2022 CorpoHub

Prva naslednja usposabljanja!

PRAKTIKUM vitkih in agilnih praks - 19. avgust 2022

MOJSTRSTVO vitkega in agilnega poslovnega inoviranja - avgust 2022