The Enjoyable Company - KNJIGA za udeležence - Brezplačno

Naj nam delo dela veselje.

 

Ključne koristi situacije, ko radi delamo, kar delamo, so nam jasne. Veselje z delom in na delu pa ne pride samo od sebe. Gre za našo izbiro, naš trud. 

Koristi lahko razdelimo v tri sklope: 

Najprej so tu čisto osebne koristi.
Uživanje v delu spodbuja osebno zadovoljstvo, zagotavlja večjo motivacijo in izboljšuje dobro počutje. Deležni smo samoaktualizacije in občutka izpolnjenosti, ki izhaja iz dela.

Če uživamo v delu ima koristi tudi naš ožji tim.
Zadovoljni posamezniki praviloma več komunicirajo, ustvarjajo boljšo dinamiko v timu, sproščajo kreativnost in inovativnost tima. Taki timi so bolj produktivni. 

Dobri timi ustvarjajo dobre in uspešne organizacije.
Organizacije, kjer zaposleni uživajo v svojem delu, beležijo nižjo fluktuacijo, večjo zavzetost zaposlenih in izboljšanje splošne poslovne in finančne uspešnosti. Take organizacije so na trgu praviloma zelo konkurenčne.
 

Knjiga The Enjoyable Company poudarja pomembnost ustvarjanja delovnega okolja, ki spodbuja veselje, kar vodi do osebnih koristi, pozitivne dinamike v timu in organizacijskih prednosti. Opiše miselnost in prostope za oblikovanje bolj prijetnega dela, pri čemer izpostavlja potrebo po osebnem izpolnjevanju, smiselnem sodelovanju v timu in organizacijskih spremembah, ki podpirajo veselo delovno kulturo. Pristop je osredotočen na spodbujanje angažiranosti zaposlenih, kreativnosti in občutka namena, vse to pa prispeva k bolj produktivnemu in izpolnjujočemu delovnemu okolju.

Knjiga ima v zadnjem delu delovne liste, ki nas preko dobro domišljenih vprašanj vodijo do dobre samoocene stanja ter oblikovanja fokusov za izboljšanje samoaktualizacije tako posameznikov, kot timov in organizacije. 
 

Knjigo brezplačno prejmete vsi udeleženci obeh konferenčnih dni Postati boljši. Sredin je namenjen za izdelčna podjetja, četrtkov pa za storitvena podjetja.

 

 

O CorpoHub-u

Večino časa namenjamo izvedbi prilagojenih internih delavnic, mentoriranj in facilitacij za ekipe znotraj organizacij. Osredotočamo se na izboljšanje vodenja in menedžmenta, procese vitkega inoviranja, dvig agilnosti ekip ter produktivno uporabo GenAI orodij. Smo organizatorji večjih konferenc, kot so Agile Slovenia, Lean Slovenia, GPTSlovenia ter scrum certificiranj.

O InnoLumnih

InnoLumni je skupnost praktikov inoviranja v velikih organizacijah. Na tematsko obarvanih srečanjih si delimo aktualne prakse in izkušnje ter zgodbe o neuspehih in uspehih pri upravljanju inoviranja. Srečanja so brezplačna.

 

 

CorpoHubov novičnik

Vsak drugi teden prejmite sveže vsebine, nasvete in informacije s področja agilnega dela in vodenja ter vitkega inoviranja. Bodite tekoče obveščeni o prihajajočih meetupih, delavnicah in konfrerncah.
Prijavite se ne CorpoHub Novičnik.
 

Ideje in vpašanja?

Pišite nam na hello@corpohub.com

Copyright © 2022 CorpoHub