10+ poti do novih idej in konceptov

@Zoom, četrtek, 28.1.2021, ali torek, 9. 2. 2021, 8.00 - 16.00, Master Class / 6 kreditnih točk

2 termina:
četrtek, 28. 1. 2021, ali torek, 9. 2. 2021,
izberete ob prijavi.

Eksperta mini-izkustvena delavnica, kjer bodo prvič na enem mestu prikazane glavne tehnike ideacij na treh nivojih: strateškem, operativnem in kreativnem. 

Kreiranje novih idej in konceptov je jedro vseh inovacijskih procesov, vseh transformacij in  vseh večjih ali manjših sprememb, ki jih potrebujete ali želite narediti. 

Ideacije ni dobro prepustiti zgolj naključjem ali prebliskom ob tuširanju, niti skrinjicam idej na hodnikih ali pa zgolj klasičnim brainstormingom, ni jih pametno prepustiti zgolj managementu ali oddelkom za inovacije. Procese ideacij (fokusiranega iskanja rešitev), ki lahko potekajo skoraj v vsaki delovni situaciji, je smiselno aktivno moderirati.

Poti do dobrih idej je veliko in nekaj najbolj uporabnih v naših okoljih bomo predstavili in izkusili v spodnjem 6-urnem programu, ki je okvirno razdeljen na strateški, operativni in kreativni del, kateri so sicer med seboj tesno prepleteni.

GARANCIJA: Če boste letos redno in sistematično uporabljali vsaj 5 pomembnejših formatov ideacij, boste leto 2021 zaključili bistveno drugače, kot ste ga začeli. 

Na delavnici bo največ 12 udeležencev.
Delavnico lahko z dodatno prilagojeno vsebino izvedemo tudi interno v vašem podjetju.
 

Program delavnice

8.00 - 10.00: STRATEŠKI VIDIKI

 • Zakaj potrebujete (uporabno) inovacijsko strategijo in kako do nje? 
 • Inoviranje za zniževanje stroškov in inoviranje za nove produkte in višje prihodke.
 • Pomen (drugačnega) okolja in zunanje motivacije. Vloge v procesih ideacije.
 • Pomen vprašanja Kako Bi Mi?
 • Primeri tehnik: Zajemi in izglasuj, 3 besede, Elon Musk, Za otroke gre, Časovni stroj ...

10.00 - 11.00: Individualni odmor

11.00 - 13.00: OPERATIVNI (ANALITIČNI) VIDIKI

 • Retrospektive za zajem tekočih izboljšav.
 • ProcessHack za najbolj ključne notranje ali tržne procese.
 • Kritična situacija in "Bliskovito odločanje".

13.00 - 14.00: Individualni odmor

14.00 - 15.30: KREATIVNI VIDIKI

 • Poslovni Hackathoni - kaj v online izvedbi lahko naredimo drugače, celo bolje.
 • Kaj se lahko naučimo iz metode LEGO SERIOUS PLAY(R)?
 • Podporne tehnike: Razširitve, Misija nemogoče, Bliskovite demonstracije, Norih 8 …

15.30 - 16.00: OK, IDEJE IMAMO, KAJ PA SEDAJ?

 • Predstavitev idej - pitching - pridobivanje podpornikov, partnerjev, sodelavcev.
 • Idealni potek inoviranja, ki naj sledi zajemom idej. Razlike med obdelavami malih in velikih idej.


Delavnica je kombinacija predavanj, primerov iz prakse in konkretnega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj ter kratkimi osredotočenimi razpravami. Poleg Zooma bomo v delavnici uporabi več dodatnih orodij. Vsa orodja priskrbimo v CorpoHubu. 

Vsak od treh delov bo trajal dve uri. Vsakemu delu bo sledil večji enourni odmor, ko vam svetujemo, da se odmaknete od ekranov, ki nas ob intenzivnem delu precej utrudijo.

Do konca mini-izkustvene delavnice boste dobili:

 • vpogled v razliko med približnim in profesionalnim sistematičnim pristopom ideacij;
 • konkretne nasvete in rešitve za učinkovito vključevanje različnih deležnikov v ideacije;
 • vpogled v izbrane primere iz aktualne prakse v Sloveniji in tujini;
 • posebno delovno gradivo z navedbami virov za samostojen dodaten študij;
 • kopijo vsebine, ki jo bomo ustvarili na sami delavnici;
 • (in nenazadnje) odlično priložnost za druženje s kolegi inovatorji.

Na delavnico ste vabljeni:

 • skrbniki inovacijskih procesov v večjih organizacijah;
 • vodje, ki želite vzpostaviti bolj konkretno, konstruktivno, fokusirano in učinkovito delo svoje ekipe v smeri prilagajanja, spreminjanja, inoviranja;
 • posamezniki, od katerih se pričakuje, da učinkovito prispevate učinkovite rešitve za probleme in ambicije, s katerimi ste soočeni.

Pridobljene izkušnje boste delno ali v celoti uporabili na povsem običajnih sestankih, na različnih projektih in strateških delavnicah.

Izvajalca:

Danila Bervar Kotolenko, podjetnica in motivatorka, svetovalka, strateginja in moderatorka poslovnih Hackathonov in ProcessHackov, certificirana moderatorica metode LEGO® SERIOUS PLAY®. Partnerica v družbi CorpoHub.
Lojze Bertoncelj, svetovalec, moderator in mentor kororativnega inoviranja ter vitkihin agilnih metod razvoja novih poslovnih priložnosti/idej. Partner v družbi CorpoHub.

Delavnica bo potekala na Zoom-u. Povezavo dobite po privavi, nekaj dni pred dogodkom.
 

Kotizacija in prijava

!!! Prvi termin, četrtek, 28. 1., je več kot poln, zato je odprt dodaten termin, sreda, 9. 2.

Teden vitkega inoviranja nudi 5 različnih dogodkov, vsak dan enega. Zaradi toliko izzivov, ki jih je potrebno nagovoriti, in toliko sprememb, ki se vam in nam dogajajo tako hitro, vam priporočamo udeležbo širše ekipe, ki lahko pokrije vse dogodke, večkratno. S tem namenom smo za ekipne prijave pripravili sistem kreditnih točk, ki prinesejo do 30% popust.

10 ali več zbranih kreditnih točk pomeni 10% popust.
20 ali več zbranih kreditnih točk pomeni 20% popust.
30 ali več zbranih kreditnih točk pomeni 30% popust.

Udeležba na tej delavnici prinese 6 kreditnih točk (KT).

Kreditne točke se seštevajo znotraj posamezne družbe. Posameznih dni se lahko udeleži več različnih sodelavcev družbe, npr. Miha pride v ponedeljek in sredo (6KT + 3KT), Romana v sredo in četrtek (3KT + 6KT), Polona v sredo in četrtek (3KT + 6KT), Jernej v sredo in petek (3KT + 6KT) in skupaj zberejo 36 kreditnih točk, kar pomeni 30% popust za to družbo.

Cena ene kreditne točke je 49,00 EUR.
Polna cena te delavnice znaša 294,00 EUR.
Cena z 10% popustom znaša 264,40 EUR.
Cena z 20% popustom znaša 235,20 EUR.
Cena s 30% popustom znaša 205,80 EUR.

Primer: Če se kot podjetje udeležite vseh petih dni (lahko različne osebe), skupaj zberete 21 kreditnih točk, kar pomeni 20% paketni popust in končno ceno 823,20 EUR + DDV za vseh pet dni.

 

PRIJAVA >>

Zadnji dan za prijavo je dan pred dogodkom. Dobrodošli.

 

 

 

Sistematično zajemanje in obdelovanje idej na več načinov predstavlja veliko konkurenčno prednost vsake organizacije.

(MC) Naj e-orodja za vitko inoviranje

Spoznajte e-orodja za večjo transparentnost dela (GoogleDrive/Jamboard, Mural, Miro, MindMeister …), orodja za učinkovitejše moderiranje dela in sestankov (Trello, MetroRetro, LeanCoffeeTable …) ter ključne”obrazce” vitkega in agilnega inoviranja.

Vrh vitkega inoviranja

Vitko inoviranje bo zagotovo eden pomembnejših procesov za “rehabilitacijo” družb po COVID pandemiji. Prisluhnite aktualnim praksam vitkega in agilnega inoviranja, delite svoje izkušnje, vprašanja in dileme, spoznajte vam podobne posameznike iz največjih slovenskih družb.

Viki Pavlič, Pitch Blocks

Pripovedovanje zgodb in pridobivanje podpornikov.

Miha Pirih. InSync

"TeamSync" ali "Team sink", to je vaše pravo vprašanje. 
 

Daja Ferčej Temeljotov, Lek

Pripravi se spodaj, začne se pri vrhu. Vedno znova.

Podporniki
Medijski partner
Dosedanji udeleženci

Copyright © 2019 CorpoHub

Ne spreglejte:

Če se kot podjetje udeležite VSEH PETIH DNI (lahko različne osebe), skupaj zberete 23 kreditnih točk, kar pomeni 20% paketni popust in končno ceno 823,20 EUR + DDV za vseh pet dni.

Vabljeni na Teden vitkega inoviranja.